Šta je vadjenje zivca i da li boli?

Vadjenje zivca ili devitalizacija zuba je jedan od termina u stomatologiji koji vas zbunjuju. Lako je pomešati ga sa vađenjem korena, povezati sa gubitkom zuba i nekim bolnim i komplikovanim procesom. Često se pitate da li je to isto što i lečenje kanala korena zuba. Stoga hajde da odmah pojasnimo 5 najčešćih dilema, grešaka i pitanja:

  1. Vadjenje zivca zuba nema veze sa vađenjem korena zuba, već sa njegovim lečenjem.
  2. Vadjenje zivca iz zuba nema veze sa vađenjem zuba. Ono služi upravo suprotnome – da se sačuva zub!
  3. Vadjenje živca iz zuba se može poistovetiti sa lečenjem kanala korena zuba.
  4. Što se komplikovanosti tiče, tačno je da je u pitanju nešto složeniji proces koji iziskuje nekoliko poseta stomatologu.
  5. Da li boli vadjenje zivca? Znajte da je svaki deo procesa bezbolan jer se kod nas podrazumeva vadjenje zivca iz zuba sa anestezijom.

U ordinaciji Šumice Dental Studio vas čekaju stručnjaci za vađenje živca voljni da vam pomognu i odgovore na svako pitanje.

4 situacije koje iziskuju vadjenje zivca

Ako vas zub boli na hladno ili na dodir, vreme je za neodložnu posetu stomatologu. Svaki izgubljen dan u lečenju zuba nekim od endodontskih tretmana smanjuje šansu da se taj zub i sačuva i izbegnu se dalje komplikacije koje mogu biti ne samo neprijatne već i opasne za vaše zdravlje.

Hajde da objasnimo koje su to indikacije za vadjenje zivca:

  1. Duboki karijes. Ukoliko se karijesu dopusti da napreduje i širi se, on će zahvatiti i pulpu, pa zatim i okolna tkiva i kost. Ako dođe do ovoga, neophodno je lecenje kanala korena zuba jer se tu nalazi pulpa.
  2. Nekroza pulpe (“gangrena zuba”). Nastaje kao posledica i komplikacija odlaganja pregleda i lečenja zuba, kada infekcija jako uznapreduje i dovede do nekrotične promene pulpe. U tom slučaju terapija može da traje 2 ili 3 posete, kako bi medikament u potpunosti dezinfikovao kanal korena zuba.
  3. Polomljen zub. Nije svaki polomljen zub kandidat za vadjenje živca. Vadjenje zivca iz zuba u ovoj situaciji je obavezno kada lom stigne do pulpe.
  4. Resorpcija korena. Radi se o oštećenju zuba koje podrazumeva tzv. rastvaranje zuba i koje, kada za posledicu ima uništavanje kanala pulpe i nerva, iziskuje vadjenje živca zuba.

Postupak za vadjenje zivca iz zuba u 3 koraka

Kada je u pitanju vadjenje zivca iz zuba postupak obuhvata 3 glavna koraka. U koliko poseta stomatologu će se ova 3 koraka obaviti, zavisi od konkretnog slučaja.

1. Čišćenje kanala korena

Za početak kanal korena mora da se očisti od infekcije. To se radi tako što stomatolog, nakon davanja lokalne anestezije, napravi mali otvor na površini zuba i kroz njega uklone karijes i tkivo pulpe.

2. Punjenje kanala korena

Zivac zuba se vadi posebnim instrumentima kroz otvor na površini zuba. Ukoliko za tim ima potrebe, stomatolog će vam staviti lek u kanal korena zuba i reći kada da dođete da završite čitav proces, kao i kako da se ponašate u međuvremenu.
U komplikovanijim slučajevima mogu biti potrebni drenaza zuba ili uzimanje antibiotika.

3. Stavljanje plombe ili krunice

Ako posle prethodnih dvaju koraka ostane dovoljno zubnog tkiva, onda može da se stavi plomba. S druge strane, u slučaju da je zub toliko oštećen karijesom da nema dovoljno zubnog tkiva na koje bi se mogla staviti plomba, rešenje je krunica.

Šta kada mislite da vam je potrebno vadjenje zivca iz zuba?

Boli vas zub i javio se otok? Ne paničite, ali nemojte ni čekati! Jedino na osnovu stomatološkog pregleda i snimka zuba možete saznati o čemu se radi i da li su vam potrebni vadjenje zubnog zivca i kanalno lecenje zuba. Za vadjenje zivca cena se formira u odnosu na složenost individualnog slučaja.

Pozovite nas za sve detalje i dođite da pronađemo najbolje rešenje za vaš stomatološki problem!