Dr Milica Đorđević

specijalista stomatološke protetike

Tokom studija i višegodišnjeg rada razvija interesovanje u oblasti stomatološke protetike, i stoga upisuje specijalističke studije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, koje sa izuzetnim uspehom završava 2017. godine. Ubrzo osniva savremenu specijalističku ordinaciju „Šumice Dental Studio“, u kojoj zapošljava nekoliko stomatologa. Redovno se usavršava na kongresima u zemlji i inostranstvu, a istakla se i sa poster prezentacijom na temu preprotetske pripreme pacijenata na BaSS kongresu u Solunu.

Dr Nevena Gligorić Purešević

specijalista ortopedije vilica

Nakon što je diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Beogradu sa izuzetnim uspehom, upisuje doktorske a potom specijalističke studije iz oblasti ortopedije vilica. Specijalistički ispit polaže 2018. godine sa odličnim uspehom. Član je Udruženja ortodonata Srbije, kao i Evropske asocijacije za ortodonciju. Aktivno je učestvovala sa četiri poster prezentacije na kongresima u zemlji i inostranstvu. Govori engleski i francuski jezik.

Dr Dobroslav Purešević

specijalista oralne hirurgije

Rođen 1994. godine u Loznici. Osnovnu školu završio je u Banji Koviljači, dok je osnovnu muzičku školu i gimnaziju završio u Loznici sa odličnim uspehom. Nakon Gimnazije upisuje Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Tokom studija, učestvovao je u izradi 5 studentskih naučnih radova. Rad pod nazivom „Oralnohirurški tretman pacijenata na antikoagulantnoj i antiagregacijskoj terapiji“, proglašen je za najbolji rad iz oblasti oralne hirurgije na 59. Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije, dok je kao koautor učestvovao u radu pod nazivom „Relative telomere length as a prognostic factor in pleomorphic adenoma of salivary glands“ koji je bio nagrađen na Globalnoj konferenciji studenata (GSC) biomedicinskih nauka. Bio je predsednik Centra za naučnoistraživački rad studenata (CNIRS) Stomatološkog fakulteta u Beogradu, i član naučnog odbora GSC-a. Zajedno sa svojim timom, predstavljao je fakultet na Festivalu Nauke na Beogradskom Sajmu, a takođe je i organizovao kongres i radionice za studente fakulteta. Proglašen je za najboljeg studenta V godine u školskoj 2016/2017. godini. Diplomirao je sa prosečnom ocenom 9,63. Svoj profesionalni angažman započeo je 2018. godine u stomatološkoj ordinaciji „Dr Ratko Purešević“ u Loznici, gde i danas radi. Dve godine kasnije, upisuje specijalističke studije iz oblasti oralne hirurgije, takođe na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Član je međunarodne sekcije za implantologiju (ITI), evropske asocijacije za oseointegraciju (EAO), i fondacije za oralnu rehabilitaciju (FOR). Redovan je učesnik skupova iz oblasti oralne hirurgije i implantologije u zemlji i inostranstvu.