Usluge stomatološke ordinacije Šumice Dental Studio

U našoj ordinaciji posedujemo digitalni ortopantomografski aparat (za snimanje svih zuba i viličnih kostiju), i digitalni aparat za snimanje pojedinačnih zuba!

Izrada mostova, krunica, parcijalnih i totalnih pločastih i skeletiranih proteza

Pokretni i fiksni ortodontski aparati za korekciju položaja zuba

Ispravljanje zuba uz pomoć folija, izbeljivanje, poliranje zuba itd.

Ordinacijsko beljenje zuba i kućno izbeljivanje – beljenje zuba pomoću folija.


Skidanje kamenca sa zuba, peskiranje i poliranje zuba

Kompozitni ispuni, lečenje kanala korena

Ekstrakcija umnjaka, apikotomija, ugradnja implantata, aplikacija koštanog zamenika

dečja i preventivna stomatologija

Rad sa decom svih uzrasta!